Views
2 years ago

RS | Omotač za kvadratne bale | G30 Q Serija & G40 Q Serija | Goeweil

 • Text
 • Bale
 • Serija
 • Dodatak
 • Folije
 • Profi
 • Kontrola
 • Omotavanje
 • Motor
 • Bala
 • Kvadratne
 • Goeweil
 • Quaderwickler
Serbian - Srpski | Najbolja travna silaža zahteva najbolje konzerviranje. Omotači kvadratnih bala serije G30 Q i G40 Q ispunjavaju ove zahteve u najvećoj mogućoj meri. Bale se omotavaju brzo, čisto i pre svega hermetički u praktično upakovane obroke.

GÖWEIL /

GÖWEIL / Serija G30 Q & G40 Q / Strana 06-07 G3010 Q STANDARD Omotač za kvadratne bale Dodatna oprema: G3010 Q EXCLUSIV Omotač za kvadratne bale Dodatna oprema: G3010 Q Standard sa kačenjem u tri tačke se odlikuje robusnom konstrukcijom, kao i malom radnom visinom. Beskonačna transportna traka omogućava ravnomerno omotavanje bale. • Automatska program kontrola PROFI Sve radnje se izvode automatski - doplata na kontrolu Standard sa daljinskim upravljanjem • Daljinska kontrola Samo u kombinaciji sa automatskom program kontrolom PROFI • Kontrola folije Prekida proces omotavanja ako se folija potroši ili pocepa • Dodatni valjak za vođenje bale • Svetlo i indikatorski sistem • Električni pogon (bez hidrauličnog ulja) Uključuje el. motor od 4 kW sa pumpom, povratnim filterom i rezervoarom za 30 l hidrauličnog ulja • Pogon preko kardanskog vratila (bez hidrauličnog ulja) Uključuje menjač sa pumpom, povratni filter i rezervoar za 30 l hidrauličnog ulja • 1-cilindrični benzinski motor Honda 8,2 kW (bez hidrauličnog ulja) Sa akumulatorom, dinamom, el. pokretačem i hidrauličnim sistemom, komplet montirano • Regulator broja obrtaja za dizel motor Automatski aktivira stanje mirovanja nakon procesa omotavanja ili dužih pauza • Kabl za napajanje 5.3m 2x6mm2 sa 3-polnim el. priključkom Omotač kvadratnih bala G3010 Q Exclusiv je uređaj sa kačenjem u tri tačke, sa podizačem bala i odlikuje se robusnom konstrukcijom i malom radnom visinom. Pritom je rukovanje mašine veoma lako uz program kontrolu STANDARD. • Automatska program kontrola PROFI Sve radnje se obavljaju automatski. • Daljinska kontrola Samo u kombinaciji sa automatskom program kontrolom PROFI • Kontrola folije Prekida omotavanje ako se folija potroši ili pocepa • Dodatni valjak za vođenje bale • Svetlo i indikatorski sistem • Električni pogon Uključuje el. motor od 4 kW sa pumpom, povratni filter i rezervoar za 30 l hidrauličnog ulja • Pogon preko kardanskog vratila Uključuje menjač sa pumpom, povratni filter i rezervoar za 30 l hidrauličnog ulja • 1-cilindrični benzinski motor Honda 8,2 kW Sa akumulatorom, dinamom, el. pokretačem i hidrauličnim sistemom, komplet montirano • Regulator broja obrtaja za dizel motor Automatski aktivira stanje mirovanja nakon procesa omotavanja ili dužih pauza Samo u kombinaciji sa automatskom program kontrolom PROFI. • Kabl za napajanje 5.3m 2x6mm 2 sa 3-polnim el. priključkom • Hidraulični nagibni sto sa mehaničkim podešavanjem dužine trake • Široka, beskonačna transportna traka sa vođicom i 2 valjka za vođenje bale • Istovar bale levo i desno • Kombinovana jedinica za predistezanje folije 500 mm i 750 mm • Automatsko sečenje i držanje folije • Radno svetlo Osnovni model • Regulacioni ventil Osigurava tačno preklapanje folije kod kvadratnih bala • Kačenje u tri tačke kat. II • Program kontrola STANDARD sa daljinskim upravljačem Omotavanje bale, sečenje i držanje folije se odvijaju automatski, istovar bale pritiskom na dugme Tehnički podaci: • Težina: 850 kg | Dužina: 3.000 mm | Širina: 1.640 mm | Visina: 2.750 mm • Za sve bale veličine 1,20 x 1,20m, dužine do 1,60 m • Okrugle bale prečnika od 0,90 - 1,50 m Potrebni priključci: • 1 priključak jednosmernog dejstva sa slobodnim povratkom za napajanje omotača • 3-polni el. priključak za el. napajanje sa direktnim snabdevanjem od akumulatora (kabl 2x6mm 2 ) • Hidraulični nagibni sto sa mehaničkim podešavanjem dužine trake • Široka, beskonačna transportna traka sa vođicom i 2 valjka za vođenje bale • Istovar bale levo • Kombinovana jedinica za predistezanje folije 500 mm i 750 mm • Automatsko sečenje i držanje folije • Kačenje u tri tačke kat. II • Podizač bale za kvadratne i okrugle bale • Podizanje bale desno, suportno od smera vožnje Osnovni model • Radno svetlo • Regulacioni ventil Osigurava tačno preklapanje folije kod kvadratnih bala • Program kontrola STANDARD sa daljinskim upravljačem Podizanje bale se obavlja ručno preko džojstika Omotavanje, sečenje i držanje folije slede automatski, a istovar bale pritiskom na dugme. Tehnički podaci: • Težina: 1.150 kg | Dužina: 3.000 mm | Širina: 1.680 mm | Visina: 2.590 mm • Za sve bale dimenzija 1,20 x 1,20 m, dužine do 1,60 m • Okrugle bale prečnika od 0,90 - 1,50 m Potrebni priključci: • 1 priključak jednosmernog dejstva sa slobodnim povratkom za snabdevanje omotača • 3-polni el. priključak za el. napajanje sa direktnim snabdevanjem od akumulatora (kabl 2x6 mm 2 )

GÖWEIL Prospekte / Catalogs

Ihre Sprache / Your Language

DEUTSCH

DE | Produktübersicht | Göweil
DE | Rundballenpresse & Press-Wickelkombination | G-1 F125 Kombi | Göweil
DE | Rundballenpresse & Press-Wickelkombination | G-1 F125 Kombi | Göweil
DE | Press Wickelkombination als Anbau | G5040 Kombi | Göweil
DE | Press-Wickelkombination - Maispresse | LT-Master | Göweil
DE | VARIO-Master | Press-Wickelkombination | Göweil
DE | Rundballenwickler | G1015 | Göweil
DE | Wickelmaschine Anhänger | G2020 | Göweil
DE | Rundballen Wickelmaschinen | G30 Serie | Göweil
DE | Gezogene Rundballen Wickelmaschinen | G50 Serie | Göweil
DE | Vierkantballen Wickelmaschinen | G30 Q Serie & G40 Q Serie | Göweil
DE | Ballen Auflösetechnik | RBA, RBS, BZT | Göweil
DE | Ballen Transportgeräte | Göweil
DE | Folienmagazin | GFM | Göweil
DE | Hochkippschaufeln | GHU | Göweil
DE | Messerschleifer | MS100 | Göweil
DE | Paletten Wickelmaschine | G1010 | Göweil
DE | Paletten Wickelmaschine | G1010 | Göweil
DE | Press- & Wickeltechnik Industrie | Göweil
Flyer | Hanf pressen | Göweil

ENGLISH

EN | Product Range | Goeweil
EN | Round Baler & Baler-Wrapper Combination | G-1 F125 Kombi | Goeweil
EN | Round Baler & Baler-Wrapper Combination | G-1 F125 Kombi | Goeweil
EN | Baler-wrapper Combination | G5040 Kombi | Goeweil
EN | Baler-Wrapper Combination | LT-Master | Goeweil
EN | VARIO-Master | Baler-Wrapper Combination | Goeweil
EN | Round Bale Wrapper | G1015 | Goeweil
EN | Round Bale Wrapper | G2020 | Goeweil
EN | Round bale wrappers | G30 Series | Goeweil
EN | Round Bale Wrappers | G50 Series | Goeweil
EN | Square Bale Wrappers | G30 Q Series & G40 Q Series | Goeweil
EN | Bale opening devices | RBA, RBS, BZT | Goeweil
EN | Bale Transport Devices | Goeweil
EN | High lift bucket | GHU | Goeweil
EN | Blade sharpener | MS100 | Goeweil
EN | Pallet wrapper | G1010 | Goeweil
EN | Industrial Baling & wrapping technology | Goeweil
EN | Flyer | Baling hemp| GOEWEIL

FRANÇAIS

FR | Gamme de Produits | Goeweil
FR | Presse à balles rondes G-1 & combiné presse-enrubanneuse G-1 F125 Kombi | Goeweil
FR | Presse à balles rondes G-1 & combiné presse-enrubanneuse G-1 F125 Kombi | Goeweil
FR | Combinée à enrubanner les balles rondes | G5040 Kombi | Goeweil
FR | VARIO-Master | Combiné presse-enrubanneuse | Goeweil
FR | Techniques de Distribution pour balle ronde | RBA, RBS, BZT | Goeweil
FR | Dispositifs de Transport de Balle | Goeweil
FR | Technique de pressage et d'enrubannage industrielle| Goeweil
FR | Brochure | Presser chanvre | Goeweil

ESPAÑOL

ES | Rotoempacadoras Prensadora y envolvedora | G-1 F125 Kombi | Goeweil
ES | Rotoempacadoras Prensadora y envolvedora | G-1 F125 Kombi | Goeweil
ES | Prensadora y envolvedora | G5040 Kombi | Goeweil
ES | VARIO-Master | Prensadora y Envolvedora |Goeweil
ES | Envolvedora de pacas redondas | G1015 | Goeweil
ES | Envolvedoras de pacas cuadradas | G30 Q Series & G40 Q Series | Goeweil
ES | Transportadores de pacas | Goeweil

NEDERLANDS

NL | Productoverzicht | Goeweil
NL | Rondebalenpers | Pers-wikkelcombinatie | G-1 F125 Kombi | Goeweil
NL | Rondebalenpers | Pers-wikkelcombinatie | G-1 F125 Kombi | Goeweil
NL | Pers-wikkelcombinatie | G5040 Kombi | Goeweil
NL | VARIO-Master | Pers-Wikkelcombinatie | Goeweil
NL | Pers-Wikkelcombinatie - Maispers | LT-Master | Goeweil
NL | Balen Transportapparaten | Goeweil

POLSKI

PL | Przegląd produktów | Goeweil
PL | Prasa do bel okrągłych | Prasoowijarka | G-1 F125 Kombi | Goeweil
PL | Prasa do bel okrągłych | Prasoowijarka | G-1 F125 Kombi | Goeweil
PL | Prasoowijarka | G5040 Kombi | Goeweil
PL | VARIO-Master | Prasoowijarka Kombi | Goeweil
PL | Technika rozdrabniania bel | RBS, RBA, BZT | Goeweil
PL | Urządzenia do transportowania balotów | Goeweil
PL | Szlifierka do noży | MS100 | Goeweil

ČEŠTINA

CZ | Lis na kulaté balíky | Kombinovaný lisovací a ovíjecí stroj | G-1 F125 Kombi | Goeweil
CZ | Lis na kulaté balíky | Kombinovaný lisovací a ovíjecí stroj | G-1 F125 Kombi | Goeweil
CZ | Kombinovaný lisovací a ovíjecí stroj | G5040 Kombi | Goeweil
CZ | VARIO-Master | Kombinovaný lisovací a ovíjecí stroj | Goeweil
CZ | Ovíjecí stroj na kulaté balíky | G1015 | Goeweil
CZ | Rozdružovací technika | RBA, RBS, BZT | Goeweil
CZ | Transportní zařízení | Goeweil
CZ | Bruska na nože | MS100 | Goeweil

中文

ZH | 圆形打包机 | 压捆缠绕一体机 | G-1 F125 Kombi | Goeweil 高威高尔
ZH | 圆形打包机 | 压捆缠绕一体机 | G-1 F125 Kombi | Goeweil 高威高尔

ITALIANO

Pressa fasciatrice | VARIO-Master | Goeweil
Pressa fasciatrice - Mais | LT-Master | Goeweil
IT | Fasciatrici per balle rotonde | G2020 | Goeweil
IT | Fasciatrici per balle rotonde | G30 Serie | Goeweil
IT | Fasciatrice per balle rotonde | G50 Serie | Goeweil
IT | Dispositivi di trasporto (transport) | Goeweil
IT | Presse e filmatrici industriali | Goeweil

LIETUVIŲ

LT | Ritinių vyniotuvai | G50 Serija | Goeweil

Srpski | Српски

RS | Omotač rol - okruglih bala | G2020 | Goeweil
RS | Omotači rol - okruglih bala | G30 SERIJA | Goeweil
RS | Omotač za kvadratne bale | G30 Q Serija & G40 Q Serija | Goeweil

УКРАЇНСЬКИЙ

Комбінований прес-обмотувач LT-Master

日本の

JP | Baler-wrapper combination | LT-Master | Goeweil