Aufrufe
vor 4 Jahren

CZ | PŘEHLED PRODUKTŮ | Goeweil

 • Text
 • Profi
 • Jednotka
 • Hydraulicky
 • Oleje
 • Varianty
 • Hmotnost
 • Stroj
 • Automaticky
 • Rameno
 • Stroje
čeština

G5020 OVÍJECÍ STROJ NA

G5020 OVÍJECÍ STROJ NA KULATÉ BALÍKY TECHNICKÉ ÚDAJE // ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ - S EU schválení typu Dvojité ovíjecí rameno Hydraulicky sklopný ovíjecí stůl 4 x transportní pás s vedením, 4 x vodící kladka Naložení balíku zepředu, odložení balíku dozadu Natahovací jednotka fólie 750 mm Odřezávač fólie Zásobník na 6 rolí fólie Hydraulicky nastavitelná otočná oj se spodním závěsem Obutí 380/55-17 AW Osvětlení a blikače LED LED pracovní světlomet Plně automatické programové ovládání PROFI Všechny pracovní postupy se provádějí plně automaticky 48 Plně automatické programové ovládání PROFI Hmotnost 1 780 kg *Průměr balíku 0,90 – 1,50 m se standardním ovíjecím ramenem Délka 3 870 mm *Průměr balíku 0,90 – 1,35 m výška se změní na 2 785 mm Šířka 2 730 mm Potřeba oleje od 25 l/min. u standardní hydrauliky při max. 190 bar od 65 l/min. u hydrauliky LS při max. 190 bar Výška 3 060 mm Hmotnost balíku max. 1 800 kg *Uveďte prosím při objednání! POTŘEBNÉ PŘÍPOJE 1 tlakový přípoj a 1 beztlakové zpětné vedení pro napájení ovíjecího stroje (odpadá u pohonu vývodovou hřídelí) Třípólová zásuvka pro elektrické napájení s přímým přívodem k baterii (12 V / 30 A) – průřez vodičů 2 x 6 mm² Sedmipólová zásuvka pro celé osvětlení s výjimkou pracovního světlometu

DODATEČNÉ VYBAVENÍ Obutí 480/45-17 AW – šířka se změní na 2 860 mm Dálkové ovládání Potřebný přípoj: Třípólová zásuvka pro elektrické napájení ručního ovladače (12 V / 10 A) Load Sensing: Tlak a množství oleje se přizpůsobují potřebě. To zvyšuje energetickou účinnost a rychlost. Stroj může být používán i s traktory bez čerpadla Load Sensing. Je potřebný přípoj Load Sensing Kombinovaná natahovací jednotka fólie Pro šířky fólie 500 mm a 750 mm – dodatečně je možné nastavit překrytí Hlídání fólie s provoz s jednou fólií: Vypne ovíjení při přetržení resp. konci fólie. Na konci jedné role fólie se automaticky přepne na „provoz s jednou fólií“. Přitom se sníží rychlost posuvu, takže je opět zaručeno 50 % překrytí. Pohon vývodovou hřídelí (bez hydraulického oleje) Skládá se z převodovky s čerpadlem, zpětného filtru, nádrže hydraulického oleje a spodní závěs Pohon vývodovou hřídelí Load Sensing (bez hydraulického oleje) Skládá se z převodovky s čerpadlem, zpětného filtru, nádrže hydraulického oleje a spodní závěs Kloubová hřídel Otáčení balíku Po ovíjení se balík otáčí – konce fólie lépe přilehnou Přídavný válec pro ovíjecí stůl Brání spadnutí balíku z ovíjecího stolu ve strmém terénu Odkládací rohož (vč. přídavného válce): Pro šetrné odložení balíků na pole Stavěč balíků (vč. přídavného válce): Balík se po ovíjení postaví při odložení na čelní stranu vpravo ve směru jízdy Napájecí kabel baterie 5,3 m, 2 x 6 mm 2 s třípólovou zásuvkou VYBAVENÍ SPECIFICKÉ PODLE ZEMĚ Dvouokruhové vzduchové brzdy bez EU schválení typu Hydraulický 2 - okruhový brzdový systém - s nouzovým brzdovým ventilem a tlakovým zásobníkem bez EU schválení typu Hydraulická brzda bez tlakové nádoby a pojistky bez EU schválení typu Výstražný maják (výška plus 150 mm) Podíl přepravních nákladů netto Zaškolení netto 49

GÖWEIL Prospekte / Catalogs

Ihre Sprache / Your Language