Aufrufe
vor 3 Jahren

CZ | VARIO-Master V140 | Kombinovaný lisovací a ovíjecí stroj | Goeweil

  • Text
  • Goeweil
  • Variomaster
S VARIO-Master se do perfektně slisovaných kulatých balíků zpracovává spousta materiálů jako kukuřice, CCM, vojtěška, řízky cukrové řepy, obilí, směsná krmiva, konopí a mnohé další. Variabilní lisovací komora umožňuje vysoce zhutněné balíky s průměrem 80 - 140 cm. Kompletní průběh práce zajišťuje maximální zhutnění a rychlé vyloučení vzduchu.

VARIO-Master V140 VŠECHNY PŘEDNOSTI LIS ŠIKMÝ DOPRAVNÍK OVÍJEČKA 3 2 1 1 PODÁVÁNÍ/DÁVKOVÁNÍ 10 Nízká konstrukce: Ať už jde o sklápěč, vůz s výtlačným čelem, nákladní vozidlo nebo přímý závoz materiálu – 3,5 metru široký příjmový zásobník se díky jeho nízké konstrukci plní snadno a jednoduše. Prostorný příjmový zásobník Multicrop: Příjmový zásobník Multricrop s objemem cca 13 m³ představuje velký vyrovnávací zásobník. S jeho pomocí se předchází zastavení stroje VARIO-Master V140 při nakládání. Pro lepší zpracování velkého množství různých materiálů byl příjmový zásobník vybaven dávkovacím bubnem. Tento buben se spolu s podávacím šnekem stará o rovnoměrný tok produktů u šikmého dopravníku a optimálně připravuje také vláknitý materiál, např. trávu nebo vojtěšku. Posuvná podlaha: Rychlost posuvné podlahy se přizpůsobuje množství materiálu a je regulována automaticky. Zinkované, zápustkově kované řetězy posuvné podlahy u šikmého dopravníku a příjmového zásobníku jsou nezničitelné. ŘÍZENÍ Programové ovládání PROFI s terminálem PROFI plus L Stroj VARIO-Master V140 se ovládá pomocí terminálu PROFI plus L. Uživatelské rozhraní je intuitivní a umožňuje snadné ovládání stroje. Na displeji se zobrazuje celý pracovní proces a nastavení stroje. Přes USB port ručního ovladače lze snadno importovat jazyk a zákaznická loga pro systém vážení s tiskárnou etiket a rovněž exportovat údaje o zákaznických účtech ve formátu CSV.

2 LIS 3 OVÍJEČKA PŘÍJMOVÝ ZÁSOBNÍK Hydraulicky ovládaná variabilní lisovací komora: Dva nekonečné pásy se průběžně starají o vysoké zhutnění materiálu. Průměr balíků a zhutnění se nastavují na terminálu. Průměr slisovaných kulatých balíků může činit 80 až 140 cm a dá se nastavit v krocích po 5 cm. Rychlost lisovací komory se dá pomocí hydraulického pohonu upravit ve čtyřech stupních podle daného materiálu. Velké zhutnění: Ocelové válečky o tloušťce 4 mm jsou uvnitř zesílené, žebrovaný profil zajišťuje optimální zhutnění a spolehlivé otáčení balíku. Dlouhá životnost: Velký rozměr ložisek, jejich utěsnění i dokonale nastavený systém mazání zaručují dlouhou životnost stroje. Síť nebo fólie: Pro perfektní konzervaci balíku je zapotřebí efektivní systém vázání. Standardně je stroj VARIO-Master V140 vybaven kombinovaným dvojitým vázáním pro síť a fólii. Pojízdný ovíjecí stůl: Pojízdný ovíjecí stůl zajíždí pod lisovací komoru a přímo, rychle a šetrně přebírá balík. Dvojité ovíjecí rameno: Díky standardnímu dvojitému ovíjecímu ramenu s natahovacími jednotkami fólie 2 x 750 mm je ovíječka stále o krok napřed. Více balíků z jedné role fólie je výsledkem práce patentovaných plastových válců. Hlídání fólie a provoz s jednou fólií: Na konci fólie nebo při jejím přetržení se rychlost posunu ovíjecího stolu sníží tak, aby bylo znovu zaručeno 50% překrytí. Balík tak může být bez přerušení ovinut do konce. Na konci nebo při přetržení obou fólií vypne hlídání fólie proces ovíjení. Odkládací rampa balíku: Šetrné odložení balíku zaručuje hydraulicky odklopná odkládací rampa balíku. Pás zpětného vedení: Díky pásu zpětného vedení nedochází ke ztrátám; toto vedení probíhá pod celým strojem, zachycuje oddrolený materiál a bez znečištění jej znovu přivádí na šikmý dopravník. Odřezávač fólie: Nerezový kapovací nůž zaručuje přesné oddělení fólie. Standardní plovoucí poloha odřezávače fólie zajišťuje snadné uvolnění fólie, takže nedochází k sevření zbytků. Vstřikování vody: Slouží pro přidávání vody při lisování suchých materiálů. 11

GÖWEIL Prospekte / Catalogs

Ihre Sprache / Your Language