Aufrufe
vor 3 Jahren

CZ | VARIO-Master | Kombinovaný lisovací a ovíjecí stroj | Goeweil

S VARIO-Master se do perfektně slisovaných kulatých balíků zpracovává spousta materiálů jako kukuřice, CCM, vojtěška, řízky cukrové řepy, obilí, směsná krmiva, konopí a mnohé další. Variabilní lisovací komora umožňuje vysoce zhutněné balíky s průměrem 80 - 140 cm. Kompletní průběh práce zajišťuje maximální zhutnění a rychlé vyloučení vzduchu.

VARIO-MASTER TOK MATERIÁLU 3 2 6 4 5 Potřebná pracovní plocha Plocha pro pohon: Traktor Elektromotor 1 773 x 1 323 mm (modrá) 14170 mm 30° Odkládací rampa balíku 3500 mm Plocha pro odložení balíku Odkládací rampa balíku se stavěčem balíků Plocha pro závoz materiálu: Sklápěč, vůz s výtlačným čelem, nákladní vozidlo ... 14

1 2 Materiál se odkládá na prostorný podavač 3 Perfektně dávkovaný materiál se dostává z podavače na šikmý dopravník 4 1 Ze šikmého dopravníku padá materiál do lisovací komory 5 V lisu je balík velmi zhutněn 6 Balík je vyzvednut pojízdným ovíjecím stolem Balík je perfektně ovinut a potom odložen 15

GÖWEIL Prospekte / Catalogs

Ihre Sprache / Your Language