Aufrufe
vor 3 Jahren

CZ | VARIO-Master | Kombinovaný lisovací a ovíjecí stroj | Goeweil

S VARIO-Master se do perfektně slisovaných kulatých balíků zpracovává spousta materiálů jako kukuřice, CCM, vojtěška, řízky cukrové řepy, obilí, směsná krmiva, konopí a mnohé další. Variabilní lisovací komora umožňuje vysoce zhutněné balíky s průměrem 80 - 140 cm. Kompletní průběh práce zajišťuje maximální zhutnění a rychlé vyloučení vzduchu.

VARIO-MASTER DODATEČNÉ VYBAVENÍ Další předností VARIO-Master je dávkovací zařízení silážního prostředku. Toto dodatečné vybavení pomáhá vytvořit bezchybné podmínky pro zpracování a skladování základních krmiv. DETAILY DODATEČNÝCH VYBAVENÍ INFO Dávkovací zařízení silážního prostředku Pro dosažení dobrého výsledku silážování jsou rozhodující některé faktory: • Vhodnost materiálu pro silážování • Dodržení podmínek silážování (doba sklizně a zavadnutí, délka řezu, výkonnost silážního řetězce, zhutnění a vyloučení vzduchu) • i povětrnostní podmínky Pokud všechny faktory neladí perfektně (např. kvůli obdobím špatného počasí), mají silážní prostředky pomoci ke značnému zlepšení díky předcházení špatné fermentace a procesů dodatečného ohřevu. Dvě trysky 0,1 v nerezovém provedení Pomocí samonasávacího čerpadla s filtrem a elektronického měřiče průtoku je silážní prostředek prostřednictvím dvou nerezových trysek přímo vstřikován do lisovací komory. Silážní prostředek se tak optimálně rozdělí v krmivu v kulatém balíku. Dávkovací automat je vhodný jak pro bakterie kyseliny mléčné tak i pro málo korozivní kyseliny. Upozornění: součástí dodávky není nádrž. Pozor: Po použití se dávkovací zařízení silážního prostředku musí denně vypláchnout vodou. Nádrž silážního prostředku Nerezová nádrž 450 litrů je namontována přímo na stroji a zajišťuje vyprázdnění beze zbytku. Čerpadlo s filtrem, průzor a elektronický měřič průtoku Nádrž silážního prostředku 450 l Displej 20

VARIO-MASTER TECHNICKÉ ÚDAJE Zde je přehled technických údajů VARIO-Master v základním vybavení – vlevo v přepravní pozici, vpravo v pracovní pozici: PŘEPRAVNÍ POZICE PRACOVNÍ POZICE 3700 490 - 1200 3251 1093 1472 3251 1093 1472 2550 30° 30° 3500 TECHNICKÉ ÚDAJE Přepravní pozice Pracovní pozice Hmotnost 15 900 kg Délka 11 780 mm 14 170 mm 11780 14170 Šířka 2 550 mm max. 6 130 mm Výška 4 000 mm max. 4 400 mm Průměr kulatého balíku od 0,80 do 1,40 m 4000 3540 Zadní klapka otevřena: 4400 POTŘEBNÝ VÝKON TAŽNÉHO VOZIDLA Spotřeba oleje (otočné oje) 10 l při 200 bar 2550 6130 Rozměry v mm Potřebný výkon minimálně 90 kW 21

GÖWEIL Prospekte / Catalogs

Ihre Sprache / Your Language