Aufrufe
vor 3 Jahren

CZ | VARIO-Master | Kombinovaný lisovací a ovíjecí stroj | Goeweil

S VARIO-Master se do perfektně slisovaných kulatých balíků zpracovává spousta materiálů jako kukuřice, CCM, vojtěška, řízky cukrové řepy, obilí, směsná krmiva, konopí a mnohé další. Variabilní lisovací komora umožňuje vysoce zhutněné balíky s průměrem 80 - 140 cm. Kompletní průběh práce zajišťuje maximální zhutnění a rychlé vyloučení vzduchu.

VARIO-MASTER VÝVOJ S VARIO-Master se do perfektně slisovaných kulatých balíků zpracovává spousta materiálů jako kukuřice, CCM, vojtěška, řízky cukrové řepy, obilí, směsná krmiva, konopí a mnohé další. Variabilní lisovací komora umožňuje vysoce zhutněné balíky s průměrem 80 - 140 cm. Kompletní průběh práce zajišťuje maximální zhutnění a rychlé vyloučení vzduchu. JEŠTĚ FLEXIBILNĚJŠÍ DÍKY VARIABILNÍ LISOVACÍ KOMOŘE V současnosti už celosvětově známý kombinovaný lisovací a ovíjecí stroj LT-Master si při konzervaci krmiv již nelze odmyslet. Protože zákazníci si stále více přáli flexibilní velikosti balíku, firma Göweil zareagovala a vyvinula celosvětově první variabilní kombinovaný lisovací a ovíjecí stroj VARIO-Master pro siláž z kukuřice. Největší výhoda VARIO-Master spočívá v tom, že jediným strojem je možné vyrábět balíky o velikosti od 0,80 do 1,40 m. Pro zemědělce poskytujícího služby je to nejenom logistická výhoda, nýbrž svým strojem také pokrývá celé spektrum možností použití a může se ideálně přizpůsobit velikosti provozu. Již osvědčený LT-Master samozřejmě zůstává ve výrobním programu a společně s VARIO-Master ideálně pokrývá oblast lisovací a ovíjecí techniky pro kukuřici a jiné drobně strukturované materiály. DALŠÍ VÝHODY VARIO-MASTER: • Jednoduché a cenově příznivé skladování a přeprava kulatých balíků • Jednoduchá výroba směsného krmiva (TMR) • Použití siláže z kukuřice při letním krmení V průběhu času se oblasti použití série Master enormně rozšířily. Díky jedinečnému celkovému řešení, které GÖWEIL nabízí, se na kulaté balíky zpracovává stále více jemně nařezaných materiálů, jako je např. vojtěška, obilí, cukrová řepa ale i odpad nebo plasty. Podle velikosti a struktury lze dosáhnout zhutnění materiálu v balíku mezi 30 % a 70 %. K zákazníkům již nepatří pouze zemědělci poskytující služby, nýbrž i velké zemědělské provozy i průmysl. 4

NEJLEPŠÍ KVALITA KRMIVA Každý zemědělec si přeje dávat svým zvířatům to nejlepší možné krmivo. Použití siláže nabízí mnohé výhody a od moderního krmení je prakticky neodmyslitelné. Pro dosažení prvotřídní kvality siláže je nutné zohlednit množství faktorů. Velké zhutnění krmiva je přitom vedle rychlého vyloučení vzduchu i čistého průběhu výroby na předním místě. Tyto body VARIO-Master optimálně spojuje. Studie vzdělávacího a výzkumného střediska pro zemědělství Raumberg-Gumpenstein ozřejmuje rozdíl ve zhutnění siláže z kukuřice mezi pojízdným silem a kulatými balíky: kg sušiny/m³ ZHUTNĚNÍ SILÁŽE Z KUKUŘICE INFO 250 239 239 V hustotě siláže z kukuřice jsou viditelné zřetelné rozdíly: A B 200 Pojízdné silo 148 kg sušiny/m³ 120 kg sušiny/m³ Kulaté balíky 239 kg sušiny/m³ 239 kg sušiny/m³ 150 148 Balíky z kukuřice Standard Variabilní velikost balíku Průměr 1,15 m 0,80 - 1,40 m 100 120 Šířka 1,20 m 1,20 m Hmotnost (při 29 % sušiny) ~ 1 100 kg (880 kg/m³) ~ 500 - 1 600 kg (880 kg/m³) Objem 1,25 m³ 0,60 - 1,85 m³ 50 Kulaté balíky A Pojízdné silo A Kulaté balíky B Pojízdné silo B Siláž z kukuřice „Nápadně nízká je u kulatých balíků siláže skupina zárodků 2 (bakterie způsobující kažení: Bacillus, Micrococcus, koaguláza negativní Staphylococcus – orientační hodnota: 200) s hodnotami 6,0 - 6,5 KTJ/gram. To je dáno mimořádně rychlým anaerobním uskladněním.“ Zdroj: LFZ Raumberg-Gumpenstein – Pöllinger 2011 5

GÖWEIL Prospekte / Catalogs

Ihre Sprache / Your Language