Aufrufe
vor 3 Jahren

CZ | VARIO-Master V140 | Kombinovaný lisovací a ovíjecí stroj | Goeweil

  • Text
  • Goeweil
  • Variomaster
S VARIO-Master se do perfektně slisovaných kulatých balíků zpracovává spousta materiálů jako kukuřice, CCM, vojtěška, řízky cukrové řepy, obilí, směsná krmiva, konopí a mnohé další. Variabilní lisovací komora umožňuje vysoce zhutněné balíky s průměrem 80 - 140 cm. Kompletní průběh práce zajišťuje maximální zhutnění a rychlé vyloučení vzduchu.

VARIO-MASTER V140 DALŠÍ VÝVOJOVÝ KROK Už několik desetiletí hrají světoznámé kombinované lisovací a ovíjecí stroje LT-Master a VARIO-Master důležitou roli při konzervaci krmiv. Zpracování materiálů do kulatých balíků je stále více využívané a poptávka po variabilních velikostech balíků neustále roste. To je dostatečný důvod, proč vybavit VARIO-Master V140 nejnovějšími doplňky řady Master! ROZDÍL JE VE ZKUŠENOSTECH Vysoké zhutnění materiálu, rychlé vytlačení vzduchu z balíků a absolutně čistý výrobní postup hrají zásadní roli pro dosažení maximální kvality krmiva v silážních balících. Přesně to garantuje GÖWEIL s novou generací strojů VARIO-Master V140. Každý balík navíc představuje malou jednotku, kterou lze snadno a rychle zkrmit. Dalšími přednostmi jsou: • snadné a nenákladné skladování a přeprava kulatých balíků • snadná příprava krmných směsí (TMR) • použití silážní kukuřice pro letní krmení VÝHODA V PODOBĚ UNIVERZÁLNÍHO POUŽITÍ: Díky jedinečnému komplexnímu řešení, které GÖWEIL se svým VARIO-Master V140 nabízí, je zpracování najemno nařezaných materiálů, např. vojtěšky, obilovin, cukrové řepy nebo i odpadů a plastů, do kulatých balíků stále častější. V závislosti na velikosti a struktuře je možné materiál v balíku zhutnit o 30 až 70 %. K našim zákazníkům tak patří nejen smluvní poskytovatelé strojů, ale také velké zemědělské a průmyslové podniky. 4

VARIO-Master V140 NOVÝ VARIO-MASTER V140 Se strojem VARIO-Master V140 přináší firma GÖWEIL přepracovaný model variabilního kombinovaného lisovacího a ovíjecího stroje. Kromě variabilní lisovací komory přesvědčí tento lis na kukuřici také řadou novinek, které uživateli nabízejí větší komfort a flexibilitu při použití stroje. PŘEDNOSTI PŘEHLEDNĚ: Hydraulicky ovládaná variabilní lisovací komora S hydraulicky ovládanou variabilní lisovací komorou se dají vyrobit balíky o velikosti 80 až 140 cm. To představuje velkou výhodu jak při logistice balíků, tak při krmení. Při lisování a vázání je možné volit mezi čtyřmi různými rychlostními stupni. Příjmový zásobník Multicrop Pro lepší zpracování velkého množství různých materiálů byl příjmový zásobník vybaven dávkovacím bubnem. Dávkovací buben příjmového zásobníku Multicrop Terminál PROFI plus L Stroj VARIO-Master V140 se ovládá pomocí terminálu PROFI plus L. Uživatelské rozhraní je intuitivní a umožňuje snadné ovládání stroje. Nový terminál PROFI plus L 5

GÖWEIL Prospekte / Catalogs

Ihre Sprache / Your Language