goeweil
Aufrufe
vor 4 Jahren

CZ | VARIO-Master V140 | Kombinovaný lisovací a ovíjecí stroj | Goeweil

  • Text
  • Goeweil
  • Variomaster
S VARIO-Master se do perfektně slisovaných kulatých balíků zpracovává spousta materiálů jako kukuřice, CCM, vojtěška, řízky cukrové řepy, obilí, směsná krmiva, konopí a mnohé další. Variabilní lisovací komora umožňuje vysoce zhutněné balíky s průměrem 80 - 140 cm. Kompletní průběh práce zajišťuje maximální zhutnění a rychlé vyloučení vzduchu.

VARIO-Master V140 SILÁŽOVÁNÍ V zásadě je možné na siláž zpracovat všechna zelená krmiva. Kromě travní siláže se u dobytka chovaného na mléko jako krmivo nejčastěji používá kukuřičná siláž. Zatímco silážovaná vojtěška nebo jetel jsou bohaté na bílkoviny, kukuřičná siláž se díky škrobu vyznačuje stejně jako travní siláž velmi vysokou energetickou hodnotou. Dále je přesně popsán proces silážování: INFO SILÁŽOVÁNÍ Nařezaná hmota se vzduchotěsně zabalí a uloží. Působením zbytkového cukru v nařezaném materiálu a absencí kyslíku se aktivuje proces mléčného kvašení. Siláž se okyselí, a stane se tak trvanlivou. Siláž je kvalitním a důležitým krmivem především pro přežvýkavce. Pokud je siláž příliš mokrá nebo obsahuje příliš velké množství zbytkového kyslíku, může dojít k nežádoucímu silnému octovému nebo máselnému kvašení. Siláž se tak stane pro dobytek nestravitelnou a hrozí riziko nemocí způsobených toxickými produkty metabolismu. Efektivním silážováním s kombinovaným lisovacím a ovíjecím strojem VARIO-Master V140 je možné různé zdroje nebezpečí eliminovat: • Vysoké zhutnění při lisování znamená optimální trvanlivost a tu nejlepší kvalitu krmiva • Mimořádně rychlé vytlačení vzduchu díky optimalizovanému procesu lisování a ovíjení • Absolutně čistý výrobní postup a díky tomu žádné znečištění krmiva • Bez nebezpečí dokvašování nebo dodatečného ohřívání 6

NEJLEPŠÍ KVALITA KRMIVA Přáním každého zemědělce je krmit dobytek tím nejlepším krmivem. Použití siláže nabízí značné výhody a moderní krmení je bez ní zcela nemyslitelné. Pro dosažení prvotřídní kvality siláže je třeba zohlednit řadu faktorů. Nejvyšší prioritou je přitom kromě rychlého vytlačení vzduchu a čistého výrobního postupu vysoké zhutnění krmiva. Tyto aspekty v sobě stroj VARIO-Master V140 optimálně spojuje. Studie provedená předním Spolkovým zemědělským výzkumným a školicím ústavem Raumberg-Gumpenstein ukazuje rozdíl ve zhutnění kukuřičné siláže u silážního vozu a kulatého balíku: ZHUTNĚNÍ KUKUŘIČNÉ SILÁŽE INFO kg sušiny/m³ Výrazný rozdíl spočívá v hustotě kukuřičné siláže: A B 250 Silážní vůz 148 kg sušiny/m³ 120 kg sušiny/m³ 239 239 Kulatý balík 239 kg sušiny/m³ 239 kg sušiny/m³ 200 Kukuřičný balík Standard Variabilní velikost balíku Průměr 1,15 m 0,60–1,15 m 150 100 148 120 Šířka 1,20 m 1,20 m Hmotnost (při 29 % sušiny) ~ 1 100 kg (880 kg/m³) ~ 300–1 100 kg (880 kg/m³) Objem 1,25 m³ 0,35–1,25 m³ 50 Kulatý balík A Silážní vůz A Kulatý balík B Silážní vůz B Kukuřičná siláž „U siláže v kulatých balících existuje nápadně nízký výskyt choroboplodných zárodků ze skupiny 2 (bakterie signalizující kažení: Bacillus, Micrococcus, koaguláza negativní druhy stafylokoků – orientační hodnota: 200) s hodnotami 6,0–6,5 CFU/gram. To souvisí s mimořádně rychlým anaerobním skladováním.“ Zdroj: LFZ Raumberg-Gumpenstein – Pöllinger 2011 7

Erfolgreich kopiert!

GÖWEIL Prospekte / Catalogs

Ihre Sprache / Your Language