Aufrufe
vor 3 Jahren

CZ | VARIO-Master | Kombinovaný lisovací a ovíjecí stroj | Goeweil

S VARIO-Master se do perfektně slisovaných kulatých balíků zpracovává spousta materiálů jako kukuřice, CCM, vojtěška, řízky cukrové řepy, obilí, směsná krmiva, konopí a mnohé další. Variabilní lisovací komora umožňuje vysoce zhutněné balíky s průměrem 80 - 140 cm. Kompletní průběh práce zajišťuje maximální zhutnění a rychlé vyloučení vzduchu.

VARIO-MASTER MATERIÁLY 1 Z důvodu velké rozmanitosti materiálů, které lze lisovat a ovíjet, může být VARIO-Master používán pro nejrůznější účely. Díky různým obdobím sklizně je tak stroj vytížen celý rok. To zaručuje maximální efektivitu a vytížení. Přehled nejběžnějších materiálů: 4 7 1 KUKUŘICE Siláž z kukuřice se vyrábí z celé rostliny a slouží jako jedno z nejdůležitějších základních krmiv přežvýkavců s vysokou dojivostí. Siláž z kukuřice dodává mimořádně výživnou energii formou škrobu z drcených kukuřičných zrn a dodatečně je velmi bohatá na hrubou vlákninu. Tím siláž z kukuřice nabízí ty nejlepší předpoklady pro dosažení maximálních výnosů u mléka nebo masa. Zvláště při teplotách přes 15 stupňů Celsia může z důvodů vysoké aktivity mikrobakterií docházet ke ztrátám kvality krmiva. Díky velmi vysokému zhutnění při lisování s VARIO-Master se dosáhne nedostižná trvanlivost a kvalita krmiva. 2 CCM 2 5 8 CCM (Corn-Cob-Mix) je vynikající energetické krmivo skládající se z vřeten a zrn kukuřičného klasu. Používá se ke krmení prasat, skotu nebo jiných malých přežvýkavců. Siláž CCM poskytuje největší koncentraci energie díky dodatečnému škrobu a ve srovnání s běžným jadrným krmivem má vynikající poměr ceny a výkonu. Krmivo si díky rozmačkání kukuřičných zrn více udržuje strukturu a může tak být dobytkem velmi dobře přijímáno. Se silážními balíky CCM se díky jejich kompaktní formě dobře manipuluje a také jsou optimálně vhodné pro krmení v menších množstvích. 3 6 9 3 VOJTĚŠKA (ALFALFA) Vojtěšková siláž je kromě kukuřičné siláže jedním z nejdůležitějších základních komponentů krmiv pro skot. Velký příjem krmiva i mimořádně dobrá strukturní účinnost přispívá k pozoruhodné dojivosti skotu. Pěstování vojtěšky dává vysokou jistotu výnosu a dodatečně zlepšuje kvalitu půdy. Kvůli nízkému obsahu cukru se však vojtěška velmi těžko konzervuje běžným způsobem. Zpracování na kulaté balíky pomocí VARIO-Master značně podporuje kvalitu siláže z vojtěšky díky rychlému vyloučení vzduchu i efektivnímu zhutnění. 6

4 CUKROVÁ ŘEPA 7 SILÁŽ Z CELÝCH OBILOVIN Vylisovaný balík z kukuřice Siláž z řízků cukrové řepy se vyznačuje velmi vysokým obsahem energie, je dobře stravitelná a přesvědčuje svou chutností. Je ideálním doplňkovým prostředkem k siláži z trávy, protože má negativní ruminální dusíkovou bilanci a tím vyrovnává proteinovou bilanci v bachoru. Řízky z cukrové řepy mají velmi malý obsah mléčné kyseliny a tím také celkový obsah kyselin. Vysoké zhutnění i čisté zpracování v ještě teplém stavu je pro kvalitu siláže nesmírně důležité. Kulaté balíky z VARIO-Master se navíc ochlazují rychleji a mohou tak být použity pro krmení dříve. Siláž z celých obilovin se většinou vyrábí z ječmene, pšenice a triticale. Pěstování má velmi jisté výnosy a přednosti v oblasti agronomie. Obilí však disponuje jen velmi malým obsahem energie a běžným způsobem se silážuje obtížně. Díky optimálnímu zhutnění a rychlému vyloučení vzduchu lze s VARIO-Master bezproblémově vyrábět siláž z obilí. 5 TMR – TOTAL-MISCH-RATION 8 TRÁVA Vylisovaný balík z CCM TMR obsahuje vyváženou směs základních a jadrných krmiv. Podíl sušiny a obsah energie jsou perfektně sladěny. TMR má velmi pozitivní efekt na dojivost a zdraví zvířat. Pro předzásobení TMR se smíchá již hotově fermentovaná siláž a znovu silážuje. Díky VARIO-Master lze TMR vyrábět do zásoby jednoduše, rychle a výhodně, lze jej transportovat a je tak ideálním řešením pro obchod. Siláž z trávy slouží přežvýkavcům jako nejdůležitější základní krmivo. Krmivo se optimálně skládá ze sladkých trav, bylin a jetele. Druhy trav s vysokým obsahem cukru zaručují dobré trávení. S VARIO-Master můžete díky velkému zhutnění optimálně zpracovat i traviny s vyšším podílem hrubé vlákniny. 6 DŘEVĚNÉ HOBLINY 9 RDF NÁHRADNÍ PALIVA Vylisovaný balík z vojtěšky Ať už jde o piliny, hobliny, dřevitou vlnu, kůrový mulč, štěpku nebo pelety... S VARIO-Master lze do kompaktních balíků zabalit veškeré materiály. To usnadňuje přepravu a současně také šetří drahé skladovací místo. Balíky mohou být traktorem přepravovány, rovnány nebo nakládány na paletu. Materiál zabalený v balíku zůstává suchý a čistý. Stále akutnější problém představuje skladování odpadů. Některé materiály se připravují pro další zpracování a využívají se jako náhradní paliva. S tím spojený problém skladování a přepravy může být s VARIO- Master vyřešen jednoduše a rychle. Kulaté balíky mohou být přepravovány s velkou úsporou místa a jsou tak optimálně vhodné pro přechodné uskladnění. Principiálně lze na kulaté balíky zpracovat pevné látky jako plasty, domovní odpad, kousky z koberců nebo i kompost. Vylisovaný balík z řízků cukrové řepy DALŠÍMI NA KULATÉ BALÍKY JIŽ ZPRACOVÁVANÝMI MATERIÁLY JSOU Krmivo zvěře, zbytky zeleniny, cukrová třtina, mačkaná kukuřice na zrno, koňský hnůj, zbytky jablek, sláma, konopí 7

GÖWEIL Prospekte / Catalogs

Ihre Sprache / Your Language