Aufrufe
vor 3 Jahren

CZ | VARIO-Master | Kombinovaný lisovací a ovíjecí stroj | Goeweil

S VARIO-Master se do perfektně slisovaných kulatých balíků zpracovává spousta materiálů jako kukuřice, CCM, vojtěška, řízky cukrové řepy, obilí, směsná krmiva, konopí a mnohé další. Variabilní lisovací komora umožňuje vysoce zhutněné balíky s průměrem 80 - 140 cm. Kompletní průběh práce zajišťuje maximální zhutnění a rychlé vyloučení vzduchu.

VARIO-MASTER SILÁŽOVÁNÍ Principiálně lze na siláž zpracovávat všechna zelená krmiva. Kromě siláže z trávy je nejčastěji používaným krmivem pro dojnice siláž z kukuřice. Zatímco siláž z vojtěšky nebo jetele je velmi bohatá na proteiny, vykazuje siláž z kukuřice díky škrobu největší obsah energie vedle siláže z trávy. Zde je vysvětlen přesný postup silážování: INFO SILÁŽOVÁNÍ Nařezaný materiál se vzduchotěsně zabalí a uskladní. Díky zbytkovému cukru v nařezaném materiálu i odkysličení vzniká proces fermentace mléčné kyseliny. Siláž se okyseluje a získává tím trvanlivost. Siláž je především pro přežvýkavce kvalitním a důležitým krmivem. Když je siláž příliš mokrá nebo obsahuje příliš mnoho zbytkového kyslíku, může dojít k nežádoucí fermentaci kyseliny octové nebo máselné. Tím se siláž stává pro dobytek nepoživatelnou a znamená riziko onemocnění kvůli toxickým produktům vyměšování. Díky efektivnímu silážování s kombinovaným lisovacím a ovíjecím strojem VARIO- -Master lze eliminovat více zdrojů nebezpečí: • Velmi vysoké zhutnění při lisování znamená optimální trvanlivost a nejlepší kvalitu krmiva • Mimořádně rychlé vyloučení vzduchu díky optimalizovanému postupu lisování a ovíjení • Absolutně čistý průběh výroby a tím žádné znečištění krmiva • Žádné nebezpečí dokvašování nebo dodatečného ohřívání 8

VARIO-MASTER PŘEDNOSTI Již v roce 2004 byl na trh uveden první LT-Master. Do vývoje VARIO-Master byly zahrnuty mnohé výhody a osvědčené komponenty ovíjecí techniky GÖWEIL. Velké zhutnění krmiva je přitom vedle rychlého vyloučení vzduchu i čistého průběhu výroby na předním místě. VÝHODY KOMBINOVANÉHO LISOVACÍHO A OVÍJECÍHO STROJE Velké zhutnění Díky velkému zhutnění je materiál stlačen na minimum. To šetří cenný skladovací prostor. Příprava stroje Absolutní plus! Stroj je připraven k použití během tří minut. Optimální kontrola Programové ovládání „PROFI“ kontroluje pomocí sběrnicového systému celý průběh práce plně automaticky – uživatel hlídá pouze stroj. Rychlý a obratný Stroj může otočnou oj na obou stranách otočit až o 30°. Tím je dán minimální poloměr otáčení a pohon je možný na obou stranách. Dobré mazání Centrální mazání zásobuje nejdůležitější místa ložisek trvale tukem popř. olejem. Zaručeny jsou dlouhá životnost i malé opotřebení. Žádná cesta není příliš dlouhá Díky podvozku do 80 km/h jsou všechna místa použití rychle dosažena, ať už s traktorem nebo nákladním vozidlem (podvozek do 80 km/h pouze při použití dvouokruhových vzduchových brzd – včetně ABS). Brzdový systém Dvouokruhové vzduchové brzdy nebo hydraulické dvouokruhové brzdy jsou montovány standardně. Vždy dostatečná zásoba S hydraulicky odklopným zásobníkem na až 18 rolí fólie je VARIO-Master ideálně vybaven i na dlouhé pracovní dny. Optimální osvětlení S LED osvětlením je VARIO-Master perfektně osvětlen i v noci. 9

GÖWEIL Prospekte / Catalogs

Ihre Sprache / Your Language