goeweil
Aufrufe
vor 5 Jahren

NL | Rondebalenpers | Pers-wikkelcombinatie | G-1 F125 Kombi | Goeweil

 • Text
 • Baal
 • Standaard
 • Hydraulische
 • Perskamer
 • Kombi
 • Rotor
 • Twee
 • Folie
 • Dubbele
 • Binding
De rondebalenpers g-1F125 alsmede de pers-wikkelcombinatie g-1F125 Kombi tonen zich in een nieuw design: De machines van de eerste generatie waren reeds absolute professionele machines met maximale slagkracht, maar zoals het uit het leven blijkt, kon GÖWEIL ook hier nog verbeteringen doorvoeren en presenteert de nieuwe generatie met vele highlights:

G-1F125

G-1F125 & G-1F125 Kombi INVOER Nauwkeurig en kort gesneden voeder is dé basisvoorwaarde voor het produceren van hoogwaardige en voedzame silage. Bij de balenpers van GÖWEIL vindt het materiaal zijn eigen weg, namelijk via de rotor! Het invoersysteem maakt een optimale voederopname onder alle oogstomstandigheden mogelijk. EÉN ROTOR VOOR ALLE OOGSTOMSTANDIGHEDEN Intrekrol Snijbodem met snijbladen Materiaalstroom via de rotor 6-sterrenrotor Starterrol In het centrum van het invoersysteem zit een 6-sterrenrotor met een enorme opnamecapaciteit. Met een diameter van 570 mm en aangelaste HARDOX-rotortanden transporteert de rotor zowel grote, droge zwaden als zwaden met kort en nog nat voeder netjes gesneden naar de perskamer. Voor de rotor bevindt zich een mechanisch aangedreven intrekrol. Dit zorgt voor een uitstekende voorverdichting van het materiaal en verhoogt zo de doorvoercapaciteit. In de perskamer zorgt de starterrol voor een optimale baalrotatie en een veilige start. PERFECTE MATERIAALSTROOM Bij de G-1F125 loopt de draairichting van de rotor omhoog. Hier wordt het materiaal via de rotor en de snijbodem naar de perskamer gevoerd. DE SNIJ-INRICHTING Aangezien de snijbodem en de snijmessen zich boven de rotor bevinden, kunnen de messen eenvoudig en zonder gereedschap langs de voorkant gewisseld worden. Dit biedt een aanzienlijk voordeel, vooral bij pers-wikkelcombinaties. De snijbodem is uitgerust met 30 dubbelzijdige messen en maakt een snijlengte van 35 mm mogelijk. Dankzij de korte afstand tussen de rotortanden en de snijmessen wordt het voeder nauwkeurig gehakseld. Op de reservemessenhouder kunnen tot 30 extra messen worden geplaatst, of het aantal gebruikte messen kan naar wens worden gewijzigd. Een hydraulische mesbeveiliging beschermt de messen tegen vreemde voorwerpen en zet ze onmiddellijk terug in de snijpositie. 8 Dubbelzijdige messen

1 AFBEELDINGSBESCHRIJVING 1) Volledig automatisch verhelpen van een verstopping 2) Verstopping van de rotor 3) Verhelpen van de rotorverstopping 4) Verstopping van de pick-up 5) Verhelpen van de pick-upverstopping AUTO FLOW CONTROL (AFC) De AFC (Auto Flow Control) bewaakt de volledige gewasdoorstroom en grijpt volledig automatisch in zodra er zich een probleem voordoet in het toevoerkanaal. Verstoppingen in de rotor of de pick-up worden snel en eenvoudig verholpen! En zo werkt het: 2 3 Verstopping rotor 4 5 VERHELPEN VAN EEN ROTORVERSTOPPING Als het toevoerkanaal te smal wordt voor de hoeveelheid voeder, reageert de overbelastingsbeveiliging van de rotor. De hydraulische snijbodem opent zich naar boven en de messen worden ingeklapt. Wanneer de rotor opnieuw start, wordt het overtollige materiaal ongehinderd naar de perskamer gevoerd. De snijbodem en de snijmessen gaan terug naar hun uitgangspositie en de invoer gaat ongehinderd verder. VERHELPEN VAN EEN PICK-UPVERSTOPPING Als er zich te veel voeder in de pick-up ophoopt, treedt ook een overbelastingsbeveiliging in werking. De mechanisch aangedreven intrekrol wordt kortstondig hydraulisch aangedreven en helpt het materiaal ongehinderd verder te leiden. Tegelijkertijd met de intrekrol zwenkt ook de snijbodem omhoog en komt het materiaal direct in de perskamer terecht. Eenvoudig, praktisch en volledig automatisch! Verstopping pick-up Intrekrol helpt mee Gedeelde aandrijving met overbelastingsbeveiliging 9

Erfolgreich kopiert!

GÖWEIL Prospekte / Catalogs

Ihre Sprache / Your Language