Aufrufe
vor 4 Jahren

RS | Omotač za kvadratne bale | G30 Q Serija & G40 Q Serija | Goeweil

 • Text
 • Bale
 • Serija
 • Dodatak
 • Folije
 • Profi
 • Kontrola
 • Omotavanje
 • Motor
 • Bala
 • Kvadratne
 • Goeweil
 • Quaderwickler
Serbian - Srpski | Najbolja travna silaža zahteva najbolje konzerviranje. Omotači kvadratnih bala serije G30 Q i G40 Q ispunjavaju ove zahteve u najvećoj mogućoj meri. Bale se omotavaju brzo, čisto i pre svega hermetički u praktično upakovane obroke.

RS | Omotač za kvadratne bale | G30 Q Serija & G40 Q Serija |

Omotač za kvadratne bale Serija G30 Q & G40 Q

GÖWEIL Prospekte / Catalogs

Ihre Sprache / Your Language