Aufrufe
vor 3 Jahren

RS | Omotači rol - okruglih bala | G30 SERIJA | Goeweil

 • Text
 • Serija
 • Dodatak
 • Bale
 • Folije
 • Kontrola
 • Bala
 • Profi
 • Omotavanje
 • Predistezanje
 • Motor
 • Goeweil
Serbian - Srpski | Najbolja travna silaža zahteva najbolje konzerviranje. Stacionarni omotači okruglih bala serije G30 ispunjavaju ove zahteve u najvećoj mogućoj meri. Bale se omotavaju brzo, čisto i pre svega hermetički u praktično upakovane obroke.

RS | Omotači rol - okruglih bala | G30 SERIJA |

Omotači rol - okruglih bala G3010 Standard | Exclusiv | Farmer | Profi

GÖWEIL Prospekte / Catalogs

Ihre Sprache / Your Language

FRANÇAIS